Klacht? 
 
U heeft een klacht Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van Kinderopvang De Kresj, dan vernemen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is, hoogstwaarschijnlijk de pedagogisch medewerker. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd bij de directie terecht om uw klacht te bespreken. Wij streven er altijd naar om in gezamenlijk overleg tot een goede oplossing te komen.
 
Kinderopvang De Kresj is voor de klachtenregeling van individuele klanten aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). De sKK is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. Zij zijn een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. De commissie fungeert als de officiŽle klachten-commissie voor individuele klanten van ons kindercentrum.
 
Meer informatie hierover vindt u in onze Jaarverslag klachten wat hier jaarlijks gepubliceerd zal worden. 
 
Jaarverslag Klachten 2016-2017